Publikációs követelmények

A Filozófia program


Neveléstudományi program

A doktori fokozatszerzésig a doktoranduszoknak minimum öt nívós, hazai és nemzetközi folyóiratban és/vagy lektorált kötetben közzétett publikációt kell összegyűjteniük. A Magyar Tudományos Akadémia tudományos bizottságainak 2013-ban elfogadott és az MTA honlapján közzé tett folyóiratok listáját tartjuk irányadónak, de az öt publikáció közül vagy (1) egy darabnak Scopusban jegyzett, Q1-Q2 folyóiratban, vagy (2) kettő darabnak Scopusban jegyzett, Q3-Q4 folyóiratban, vagy (3) négy darabnak a Central European Journal of Educational Research (CEJER) vagy a Hungarian Educational Research Journal (HERJ) című folyóiratokban vagy további idegennyelvű folyóiratokban szükséges megjelenni. További publikációk elhelyezhetők az MTA Pedagógiai Tudományos Bizottsága által felsorolt folyóiratok bármelyikében vagy lehetnek lektorált könyvfejezetek, tanulmányok.
 

Hasznos linkek:

Az MTA Pedagógiai Tudományos Bizottsága által mértékadónak tekintett neveléstudományi folyóiratok: https://mta.hu/doktori-tanacs/az-mta-ii-filozofiai-es-tortenettudomanyok-osztalyanak-a-doktori-eljarasra-vonatkozo-kovetelmenyei-105379

Pszichológia program


Szociológia program

A doktori fokozatszerzésig a doktoranduszoknak minimum öt nívós, hazai és nemzetközi folyóiratban és/vagy lektorált kötetben közzétett publikációt kell összegyűjteniük. Alapvető elvárás, hogy a közlemények az egyes tudomány- és kutatási területekhez illeszkedő folyóiratokban kerüljenek publikálásra. A tudományterületenként elfogadható folyóiratok kiválasztásakor a Magyar Tudományos Akadémia tudományos bizottságainak jelenleg érvényben levő és az MTA honlapján közzé tett folyóiratok listáját tartjuk irányadónak, de a publikálással kapcsolatos elvárásokat programonként pontosító rendelkezésekkel egészítjük ki. A Szociológia programban az MTA IX. osztály Szociológiai bizottságának folyóiratlistája a https://mta.hu/doktori-tanacs/a-ix-osztaly-doktori-kovetelmenyrendszere-105380 oldalon olvasható.

A Szociológia programban a tanulmányaikat 2022 szeptemberétől megkezdők fokozatszerzési publikációs követelménye: egy publikációt idegen nyelven, a Scopus vagy a Web of Science által indexált folyóiratban kötelező publikálni. A további négy tanulmány vagy lektorált könyvfejezetként, vagy bármely, az MTA IX. osztály Szociológiai Tudományos Bizottsága által nevesített hazai vagy nemzetközi folyóiratban publikálható magyar vagy idegen nyelven. 

Legutóbbi frissítés: 2024. 04. 11. 09:58