Bemutatkozás

A Humán Tudományok Doktori Iskola összetétele és képzési céljai szerint egyedülálló Magyarországon. Alapvető célja, hogy a részét alkotó diszciplinák - a filozófia, a neveléstudományok, a pszichológia, szociológia - határait meghaladva nyújtson elméleti tudást a tudásalapú társadalom humán tudományi vonatkozásairól. A DI ennek megfelelően e négy programból áll. A hallgatók mind a négy tudományterületről hallgatnak kurzusokat és lehetőségük nyílik arra, hogy akár a másik három program oktatóival együttműködve válasszanak kutatási témát. Ezen interdiszciplináris működési elv nem sérti az egyes programok és a speciális szakmai témák önállóságát, ellenkezőleg: ösztönzően hat a képzésre és a kutatásra. A képzésnek fontos része a nemzetközi kapcsolatok és lehetőségek (Erasmus-ösztöndíjak és más együttműködési formák) kiaknázása.

  • A filozófia program súlypontja a tágabb értelemben vett modern filozófia, német, francia és angolszász területen.
  • A neveléstudományi program a nevelés és művelődés mai problémáira koncentrál.
  • A pszichológiai program alkalmazott területeken is kutatási lehetőségeket biztosít, különösen hangsúlyozva a szervezet- és munkapszichológiát, a tehetség pszichológiai vonatkozásait és a klinikai-mentálhigiénás területeket.
  • A szociológia és társadalompolitika doktori program számos kutatási lehetőséget biztosít, kiemelten az ifjúságszociológia, foglalkoztatáspolitika, társadalomtörténet területén. Központi tudományos és kutatási témája a modernkori társadalmak társadalmi integrációjának kérdésköre.
Legutóbbi frissítés: 2023. 03. 26. 19:56