CHERD - Hungary

A doktoranduszok és doktorjelöltek egyik legfon-tosabb gyakorlóhelye a Debreceni Egyetem Felső-oktatási Kutató és Fejlesztő Központja (CHERD-Hungary), mely kutatásokat és fejlesztéseket végez a felsőfokú képzés területén. Megkeresi, nyilván-tartja és közvetíti azokat a K+F problémákat, ame-lyek a felsőoktatás átstrukturálódása kapcsán a régióban felmerülnek. A kutatások  az intézményi illetve regionális szintű döntéseket (pl. területi rekrutáció, együttműködés a gazda-sági környezettel, hallgatói és okta-tói véleményezések stb.) is támogatják.

A Központ tudományos kutatási és fejlesztési és innovációs pályázato-kon vesz részt, hogy a felsőoktatás fejlesztésére vonatkozó alapkutatá-sokat végezhessen.  A doktoranduszok  nemcsak részt vesznek a kuta-tásokban, hanem hazai és nemzetközi folyóiratokban és konferenciákon be is mutatják az eredmé-nyeket, s e munka képezi több disszertáció alapját is.

  • E-mail címünk:
  • További információk a cherd.unideb.hu oldalon.

Frissítés dátuma: 2019.03.27.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.