Neveléstudományi Doktori Program - Alprogramok

A köz- és felsőoktatási alprogram résztvevői az oktatást kutatva nemcsak a tanulás-tanítás területeire fókuszál-nak, hanem annak nemzetközi, társadalmi, kulturális, történeti, gazdasági és politikai összefüggésrendszere révén is igyekeznek meghatároazni egy ország, régió jövő-jét, figyelembe véve azt, hogy annak múltja nélkül mind-ez nem értelmezhető. 

Az oktatáskutatás és alkalmazásai alprogram elsősorban tanárok számára kínál kutatási lehetőséget mind a tanár-képzés, mind a tanári tevékenység, az iskolai tanítás vagy az ún. diszciplináris didaktikai kutatások témakörében. A képzési és kutatási kínálat a termé-szettudományoktól a humán tudomá-nyokon keresztül a művészet- és sportpedagógiáig terjed.

A felnőttképzési, szakképzési és köz-művelődési alprogram a felnőttek széles értelemben vett tanulásával, tanításával kapcsolatos témaköröket foglalja magában. Legfontosabb ku-tatási területei a közoktatás, a szakképzés, a felsőoktatás, valamint a közművelődés felnőtte-ket érintő szakpolitikái, az idesorolt intézményrendszer működése, az ezekhez kapcsolható tanulási folyamatok. E kérdéskörök kiemelten érintik a képzés és a gazdaság kölcsönhatását, a helyi társadalmak tanulásban beöltött szerepét, a kultúraátadás folyamatát, a tömegkommuni-káció és a szórakoztatás kérdéskörét.

A nevelés- és művelődéstörténet alprogramban különös hangsúlyt kap a társadalmi egyenlőtlenségek és a társa-dalmi hátrányok kutatása, az ifjúság mérvadó társadalmi struktúrákhoz és mintákhoz való alkalmazkodásának vizsgálata, továbbá a tár-sadalmi szerkezet és rétegződés, a térbeli és tár-sadalmi mobilitás vala-mint az oktatás kölcsön-hatásainak elemzése.

Frissítés dátuma: 2019.04.11.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.