Filozófia doktori program hallgatói - Levelező képzés

Név Kezdési idő Témavezető Védés/Fok/Absz. Téma/Doktori dolgozat címe
Sümegi István 1994 Vajda Mihály 2001 Ontológiai töredékek
Lovász Tünde 1994 Vajda Mihály 1999 Kontextualizmus a racionalitáselméletben
Kelemen István 1994 Vajda Mihály 2007 Misztikum és értelem. Közelítések a fiatal Ludwig Wittgenstein filozófiájához
Rácz József 1995 Mihálydeák Tamás 2001 A többértékű logikai rendszerek
Pongrácz Tibor 1995 Vajda Mihály 2011 A mérték és mértéktelenség problémája Heideggernél
Madaras Lászlóné 1995 Mihálydeák Tamás 2000 A 20. századi angolszász fiolzófia törekvései az empirikus tudományok teoretizálásra és ennek néhány vonatkozása a mai magyar természettudósok tudományfelfogásában
Kassa Gabriella 1995 Angyalosi Gergely Absz.  
Csobó Péter 1995 Hévizi Ottó 2006 A zenefilozófia eszméi
Balogh László 1995 Vajda Mihály 2004 Hannah Arendt a szabadságról avagy a politikai cselekvés elmélete és története
Trembeczki István 1996 Bujalos István 2004 Néhány kérdés a történelem végéről és az egyetemes történelemről: Francis Fukuyama történetfilozófiájának tanulságai
Szabó István György 1996 Rugási Gyula Absz.  
Pataki Gyöngyvér 1996 Vajda Mihály Absz. Kimura neutrális elméletének racionális rekonstrukciója
Dankovics Viktorné 1996 Vajda Mihály 2003 Ny. Bergyajev történetfilozófiája 1901-1924 között írt művei alapján
Antal Éva 1996 Angyalosi Gergely 2001 Az irónia fogalmáról-(állandó) tekintettel Kierkegaard-ra
Szabó Csaba 1997 Nyizsnyánszki Ferenc Absz. Objektív szellem a klasszikus német történetfilozófiában, Hegel és Fichte történetfilozófiai rendszereinek összevetése
Himfy József 1997 Rózsa Erzsébet 2007 A kanti elveken alapuló világköztársaságról – különös tekintettel a globális osztó igazságosság problémáira
Flaisz Endre 1997 Rózsa Erzsébet 2008 Nusz-metafizika a középplatonizmus és az apologéták koráig
Pólik József 1998 Hévizi Ottó 2004 Kópia és képmás. Az immoralista aposztázia problémája a modernitásban
Pató Attila 1998 Biróné Kaszás Éva 2004 A nyilvánosság fogalma Hannah Arendt politikai gondolkodásában
Szebeni Zsuzsa 1998 Hévizi Ottó Absz. Az erdélyi díszlet- és jelmeztervezés esztétikai háttere a századfordulón, különös tekintettel a francia párhuzamokra (1890-1930-ig)
Csutak Zoltán 1998 Vajda Mihály Absz. Teremtődő végesség
Rónyai Ferenc 1999 Bujalos István Absz. Ideális kommunikatív etika – racionális közösségi tettre-készség
Komlósi Csaba 1999 Hévizi Ottó Absz. A XIX: század német filozófiájának Szókratész képe és ennek módosulásai
Héjas Anita 1999 Angyalosi Gergely Absz. Tragikus és nem tragikus drámák
Szekeres Szilvia 1999 Angyalosi Gergely Absz. A humboldti nyelvfilozófia hatása a magyar irodalomra
Kakuk Péter 1999 Angyalosi Gergely Védett? Az ész történetisége
Svetlana Zecevic 2000 Mihálydeák Tamás 2008 Meaning and modality by Carnap and Kripke
Daróczi Gabriella 2000 Angyalosi Gergely 2009 Az alteritás művészete – Weöres Sándor: Psyché
Szabó Beáta 2001 Angyalosi Gergely - -
Újlaki Tibor 2001 Vajda Mihály Absz. A személyes személytelen (Max Scheler perszonális etikája)
Keller György 2002 Vajda Mihály Fok. 2008.07.18 A helyes affektusokról szóló tan Brentano és Husserl gondolkodásában
Pénzes Ferenc 2002 Hévizi Ottó 2012 Nietzsche korai magyar recepciója 1872-1917
Novák Mircea 2003 Hévizi Ottó Fok. 2008.03.14.+6 hónap Nietzsche egyéniség-koncepciója
Forró Enikő 2003 Biróné Kaszás Éva Fok. 2008.12.22 Az emberi jogok megalapozása
Bakonyi Pál 2003 Vajda Mihály Fok.2008.12.30. Edmund Husserl fenomenológiája
Katona Gábor 2003 Angyalosi Gergely   Haladás és haladás kritika
Hamcherif Ramóna 2004 Angyalosi Gergely Fok. 2010. 05.04. Az interszubjektivitás problémája Sartre és Beauvoir irodalmi és filozófiai műveiben
Pocsai Mária 2006 Angyalosi Gergely Absz A szöveg mint megtestesülés
Prancz Zoltán 2007 Angyalosi Gergely 2010 A valószínűség és a Szentírás mint a keresztény hit racionális megalapozásának két sarokpontja Blaise Pascal gondolataiban
Tóth Ferenc 2008 Valastyán Tamás Absz Danto művészetfilozófiája
Jánosfalvi Péter 2008 Rózsa Erzsébet Absz Nietzsche és Kant etikai műveinek összehasonlítása
Balassa Bence 2008 Hévizi Ottó/Pólik József Absz Nietzsche késői filozófiájának vetületei, következtetései
Simon Levente 2008 Biróné Kaszás Éva Absz A tömeg és a csőcselék kapcsolata a totalitárius rendszerekben
Végh Attila 2011 Simon Attila törölve A preszókratikus filozófusok töredékei
Beretvás Gábor 2011 Kelemen István Absz A magyar filmművészeti újhullám modern vizsgálata
Darabos Borbála 2011 Balogh László Levente Absz Migránsok a legalitás és illegalitás mezsgyéjén
Vízkeleti Dániel 2011 Kelemen István halaszt A mese határai – a történet mesélés filozófiai alapvetései
Földi Andrea 2012 Bujalos István   Az emberi meghasonlottság a modern történetfilozófiában
Gajdos Ágoston 2012 Bánfalvi Attila   Medikalizáció és pszichiátria
Kürti László 2012 Angyalosi Gergely   Freud dogmái a posztmodern líra esztétikai mintázatain
Szabó Ádám 2013 Valastyán Tamás    
Barna Benedek 2013 Bujalos István    
Juhász Béla 2013 Kelemen István    

Frissítés dátuma: 2019.03.14.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.