Filozófia doktori program hallgatói - Nappali képzés

Név Kezdés ideje Témavezető Védés/Fok/Absz. Téma/Doktori dolgozat címe
Dunkel Norbert 1994 Vajda Mihály ?  
Gulyás Gábor 1994 Vajda Mihály Absz. Kierkegaard teste
Bacsó László 1994 Hévizi Ottó 2006 Szparagmosz (Görög tragédiák értelmezése posztmodern esztétikai és irodalomelméleti szempontból)
Kukla Krisztián 1995 Hévizi Ottó 2006 A szemtől a kézig. Konrad Fiedler művészetfilozófiája
Valastyán Tamás 1995 Hévizi Ottó 2001 A széttagoltság mint forma a német koraromantikus diskurzusban, különös tekintettel Novalis és Friedrich Schlegel törekvéseiben
Sutyák Tibor 1995 Bacsó Béla 2006 A Freud-elv – a pszichoanalízis mint lélekfilozófia
Simon Attila 1995 Vajda Mihály 1999 A befogadó a poétikában
Pető Zsolt 1995 Vajda Mihály 2002 A Bábel árnya
Kicsák Lóránt 1995 Angyalosi Gergely 2002 A jelenlét-problematika Derridánál és Heideggernél
Mekis Péter 1996 Vajda Mihály 2008 Logikai és nyelvfilozófiai problémák a Logikai-filozófiai értekezésben
Kmeczkó Szilárd 1996 Vajda Mihály 2006 A Polányi-recepció nyitott kérdései
Fehér Ildikó 1996 Vajda Mihály Absz. Nietzsche ifjúkori műveinek metafizikai horizontja az öninterpretációk fényében
Békési József 1997 Bujalos István Absz. Ethnocentrizmus a kortárs amerikai politikai filozófiában
Ujlaki Tibor 1998 Vajda Mihály Absz. A személyes személytelen (Max Scheler perszonális etikája)
Drimál István 1998 Rózsa Erzsébet 2008 A tudat struktúrája Hegelnél és Heideggernél
Szilágyi Gál Mihály 1999 Vajda Mihály 2007 A szép nyilvános jellege. Hannah Arendt és Friedrich Schiller Kant esztétikájáról
Kovács János 1999 Mihálydeák Tamás Absz. Tulajdonnevek és határozott leírások Kripkenél
Makk Norbert 1999 Rózsa Erzsébet 2008 A jel rendszere Hegelnél
Fenyő Imre 1999 Nyizsnyánszki Ferenc 2009 Tudás és társadalom a posztmodern korban (Zygmunt Bauman metaforikus társadalomelmélete)
Hogyinszki Éva 2000 Biróné Kaszás Éva 2008 A közösségelvű társadalomkritika lehetőségei. Az erény nyomában tervezete
Dobos Attila 2001 Rózsa Erzsébet Fok. Lejárt  
Kiss Dávid 2001 Angyalosi Gergely Absz.  
Salat Csilla 2002 Vajda Mihály Absz. Cioran filozófia-felfogása
Novák Zoltán 2002 Rózsa Erzsébet 2011 Kultúrfilozófiai viták a két háború közti Magyarországon
Deczki Sarolta 2002 Vajda Mihály 2011 Idő és értelem a fenomenológiában
Rónai András 2003 Angyalosi Gergely 2011 A test, a Másik és a Tudás
Krivánik Dániel 2003 Nyizsnyánszki Ferenc Fok. lejárt Hegel: A szellem fenomenológiája
Andrejka Zoltán 2003 Nyizsnyánszki Ferenc 2010. Apollón és Diké nyomában (Hermeneutikai gondolatkísérlet a görög tragédiáról Hegel interpretációinak tükrében)
Berkovics Balázs 2003 Angyalosi Gergely 2013 A Foucault-i tudománykritika és a francia episztemológiai hagyomány
Farkas Henrik 2004 Angyalosi Gergely 2011 A test, a tér, a hely és a tánc
Pávay Tibor 2005 Nyizsnyánszki Ferenc 2011 Kulturális fenomének színeváltozása
Horváth Lajos 2005 Bánfalvi/Kelemen István 2011 Az elme reduktív és nem reduktív elméleteinek elemzése
Rácz Sándor 2006 Bujalos István 2014 A. MacIntyre és J. Rawls igazságosságkoncepciójának összehasonlítása
Kőmüves Sándor 2006 Angyalosi Gergely 2011 A művészet intézményi elmélete
Ionescu Nicoleta 2006 Rózsa Erzsébet Absz. Az interjú mint kérdezés
Joó Adrián 2006 Bujalos István Absz. Rorty és a kontinentális filozófia
Mezei Tamás 2007 Bujalos István Absz Wittgenstein etikai nézetei
Illés Zsuzsa 2007 Angyalosi Gergely Törölve A haláltapasztalat művészi és filozófiai megközelítései a modernitásban
Hercegfalvi Edina 2008 Valastyán Tamás Absz Kant esztétikájának szerepe a modern hermeneutikában
Kassainé Sólyom Beáta 2008 Biróné Kaszás Éva Absz. Multikulturalizmus és a szabadságjogok átértékelődése napjainkban
Karap Zoltán 2008 Rózsa Erzsébet Absz. A zene metafizikája. Kultiurális hermeneutikai elemzések
Soós Sándor 2008 Bugár István 2014 A Zen filozófiává válása a XX. században
Hornyák Péter 2009 Bujalos István Absz A történetfilozófia paradigmái és válság a XIX-XX. századi filozófiában.
Bodnár János Kristóf 2009 Kelemen István/Kakuk Péter 2014 A pszichotróp- és kábítószerek használatának és prohibiciójának kulturtörténete a biopolitika és jogvédelem tükrében
Sántha Szilvia 2010 Angyalosi Gergely Absz Művészet és élet, esztétika és etika viszonya a 19-20. sz. művészprózája és elméleti írások alapján
Soltész Péter 2010 Hévizi Ottó Absz/Fok A magyar Nietzsche recepció a 2. vgh-ig
Kovács Gábor 2010 Rózsa Erzsébet Absz/Fok Márkus György filozófiai munkássága
Tánczos Péter 2011 Angyalosi Gergely Absz A szubverzív filozofálás tipológiája
Sós Csaba 2011 Valastyán Tamás Absz A Nő a Nyelv és a MŰ - szemérem alakváltozatai
Varga Rita Lenke 2011 Valastyán Tamás Absz A halott test mint a társadalomból kizárt egyén
Péter Szabina 2012 Angyalosi Gergely   Az esztétikai állapot megjelenése a „Body Art” művészetében
Tóth Máté 2012 Bujalos – Goretity J.   A kortárs orosz filozófiai gondolkodás
Szrogh István 2013 Bujalos István    
Zeöld Emese 2013 Valastyán Tamás    
Tóth Alexandra 2014 Valastyán Tamás    
Marczin István Bence 2014 Angyalosi Gergely    

Frissítés dátuma: 2019.03.14.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.