A HTDI témahirdetései elérhetők a doktori.hu honlapján.


A Doktori Iskola publikációs követelményei


A doktori fokozatszerzésig a doktoranduszoknak minimum öt nívós, hazai és nemzetközi folyóiratban és/vagy lektorált kötetben közzétett publikációt kell összegyűjteniük. A tudományterületenként elfogadható folyóiratok kiválasztásakor a Magyar Tudományos Akadémia tudományos bizottságainak 2013-ban elfogadott és az MTA honlapján közzé tett folyóiratok listáját tartjuk irányadónak, de a publikálással kapcsolatos elvárásokat programonként pontosító rendelkezésekkel egészítjük ki.

A Filozófia program az MTA Filozófiai Tudományos Bizottsága által nevesített folyóiratok mellett ajánlja továbbá a kutatási arculatához szintén illeszkedő Alföld, Elpis, Mindennapi Filozófia valamint a Nagyerdei Almanach című folyóiratokat.

A Neveléstudományi programban az öt publikáció egyikének az Educatio, a Magyar Pedagógia valamint a Hungarian Educational Research Journal (HERJ) vagy a kutatási iránynak megfelelő impakt faktorral rendelkező nemzetközi folyóiratban kell megjelennie, s további publikációk elhelyezhetők az MTA Pedagógiai Tudományos Bizottsága által felsorolt folyóiratok bármelyikében vagy lehetnek lektoralt könyvfejezetek, tanulmányok: http://mta.hu/doktori-tanacs/a-ii-osztaly-doktori-kovetelmenyrendszere-105379

A Pszichológia programban az öt publikáció egyikének a Pszichológia, a Magyar Pszichológiai Szemle, az Alkalmazott Pszichológia című folyóiratban vagy az ezeket kiváltó impakt faktoros pszichológiai folyóiratban kell megjelennie, a további publikációk elhelyezhetők az MTA Pszichológiai Tudományos Bizottsága által felsorolt bármely folyóiratban vagy lehetnek lektoralt könyvfejezetek, tanulmányok.

A Szociológia program az MTA Szociológiai Tudományos Bizottsága által nevesített folyóiratok (közvetlen link ) mellett ajánlja az Acta Medicinae et Sociologica, az Acta Social Analysis, az Acta European and Regional Studies, az Erdélyi társadalom, valamint a Fórum Társadalomtudományi Szemle című orgánumokat.

Minden programra érvényes rendelkezés, hogy a programvezető engedélyével egyedi mérlegelés alapján a fentebb felsoroltaktól eltérő folyóirat is elfogadható valamint az adott kutatás interdiszciplináris irányultsága esetén a társprogramok folyóiratlistájáról származó periodika is elfogadhatónak minősülhet.
 
© 2009- http://humandi.unideb.hu - HTDI |
Technikai háttér és arculat JurisWeb