Ugrás ide: Filozófia program | Pszichológia program | Neveléstudományi program |


Doktori védések


Filozófia program

a lap tetejére ^

Név Cím / Meghívó Időpont Hely Tézisek
Balassa Bence A tudat komfortzónáján kívül – Nietzsche perspektivizmusa 2016. október 20., 11.00 DE BTK Filozófia Intézet, 235. terem
Szabó Attila Phenomenology and psychosomatics: a Jungian and post-Jungian approach 2016. szeptember 23. (péntek), 14:00 DE BTK Filozófia Intézet, 235. terem
Podlovics Éva Heidegger korai filozófiájának rejtett etikája 2016. szeptember 23. (péntek), 14:00 DE BTK Filozófia Intézet, 235. terem
Podlovics Éva Heidegger korai filozófiájának rejtett etikája 2016. 09. 09-én, 13.30 DE BTK Filozófia Intézet, 235. terem
Karap Zoltán A XX. századi zene kritikai fordulata eszmetörténeti kontextusban 2016. júl. 1. (péntek), 13:30 DE BTK Filozófia Intézet, 235. terem
Soltész Péter A világnézet fogalmának szerepe Friedrich Wilhelm Nietzsche 2. világháború előtti magyar recepciójában 2016. február 5. (péntek), 13:30 DE BTK Filozófia Intézet, 235. terem
Forró Enikő Az emberi jogok és a szinoptikus jogszemlélet 2015. február 13. 13.00 DE BTK Filozófia Intézet, 235. terem

Pszichológia program

a lap tetejére ^

Név Cím / Meghívó Időpont Hely Tézisek
Szabó Gergely Sándor Az elvárások és a hanginger szerepe a binaurális ütemek fenomenológiai hatásaiban 2015. április 28., 13.30 Pszichológiai Intézet, P/6 terem
Robu Magda Az istenreprezentáció kognitív szempontú vizsgálata 2014. október 20., 11:00 Pszichológiai Intézet, P/3 terem
Papp Gábor A jóvátétel megbocsátásra gyakorolt hatása 2015. január 23. (péntek) 11.00 Pszichológiai Intézet, P/6 terem
Pántya József Helyzetbe hozni vagy helyzetbe kerülni? A fölérendelt szerep, a machiavellizmus és a társas értékorientáció hatalmi viselkedést befolyásoló hatásainak kísérletes vizsgálata 2014. szeptember 29. (hétfő) 11.00 Pszichológiai Intézet, P/3 terem
Nótin Ágnes Iskolai szorongásformák megjelenése középiskolás tanulóknál 2015. szeptember 24. 11 Pszichológiai Intézet, P/6 terem
Kovács Zsuzsanna Malignus emlődaganatos betegek életminőséghez kapcsolódó korrelátumai és a multidiszciplináris pszichoszociális intervenciók hatása a gyógyulási folyamatban 2014.12.18. 11 Pszichológiai Intézet, P/106 terem
Kecskés-Kovács Krisztina A vizuális automatikus változás detekció elektrofiziológiai vizsgálata 2015. december 18. 13.30 Pszichológiai Intézet, P/6 terem
Hőgye-Nagy Ágnes A biztonságos közúti viselkedést befolyásoló tényezők és a közlekedés biztonsági kultúrájának vizsgálata, módszertani megfontolásai 2016. szeptember 2. 11:00 Pszichológiai Intézet, P/6 terem
Bernáth Ágnes Az elmeolvasás és az elmeolvasásra irányuló igény szerepe egészséges felnőtt személyek társas viselkedésében 2014. november 27. (csütörtök) 11.00 Pszichológiai Intézet, P/6 terem
Mester Dolli A jövő-orientáció háttértényezőinek vizsgálata főiskolai hallgatók körében 2013. VI. 18. 11:00 Debrecen, Komlóssy út 45 - 47. fsz. P6. terem. tézisek
Suplicz Róbert Tanárok pszichológiai jellemzői diákszemmel 2013. 04. 03. 12:00 Debrecen, Komlóssy út 45 - 47. fsz. P3. terem. tézisek

Neveléstudományi program

a lap tetejére ^

Név Cím / Meghívó Időpont Hely Tézisek
Takács Tamara Közösségi kötődés és identitás egy határmenti felsőoktatási térségben 2015. június 3. 12.00 DE Főépület II. em. IX. előadó
Neszt Judit A középfokú elemi iskolai tanítóképzők intézményrendszerének kiépülése és változásai 1828-tól 1945-ig 2015. június 17. 12.00 DE Főépület II. em. IX. előadó
Kovács Klára A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban. A sportolási szokások hatásai magyarországi és romániai hallgatók körében 2014. december 10. 12:00 DE Főépület II. em. IX. előadó
Homoki Andrea A gyermekvédelmi gondozottak reziliencia vizsgálata a Dél-alföldi és az Észak-alföldi régióban 2014. 12. 17. 12.00 DE Főépület II. em. IX. előadó
Bicsák Zsanett Vált(ak)ozó olvasatok Johann Friedrich Herbart pedagógiájának hazai recepciójában 2015. május 27. 12:00 DE Főépület II. em. IX. előadó
Szolár Éva A Bologna-folyamat Magyarországon. Felsőoktatási reformviták (1999-2009) 2014. I. 15. 12:00 DE Főépület II. em. IX. előadó tézisek
Vargáné Nagy Anikó Jausz Béla a pedagógus professzor. Az 1919-1959 közötti szakmai életút elemzése 2013. XII. 18. 12:00 DE Főépület IX. előadó tézisek
Márton Sándor József Egy tehetséggondozó program hallgatóinak rekrutációja és professzióképe a program első szakaszában 2013. IX. 18. 12:00 DE Főépület IX. előadó tézisek
Rusinné Fedor Anita "Kettős kötődés" - A munkaerő-piaci karriertől a familiarizmusig. A kisgyermekes nők munkavállalási attitűdjei és integrációja 2013. III. 27. 12:00 DE Főép. IX. terem tézisek
 
© 2009- http://humandi.unideb.hu - HTDI |
Technikai háttér és arculat JurisWeb