A Neveléstudományi Doktori Program Hallgatói


Ugrás ide: nappali | levelező | abszolutóriumot szereztek | doktorjelöltek | doktori fokozatot szereztek | átminősítettekNappali
név absz. cím témavez.
Márkus Zsuzsanna3Nemzeti kisebbségi hallgatók tanulmányi eredményességeSzabó Ildikó – Pusztai Gabriella
Nagy Zoltán3Anyanyelvi kompetenciák, műveltségChrappán Magdolna
Varga Eszter3A koreai diákok nemzetközi mobilitásának vizsgálata oktatási életútinterjúkon keresztülRébay Magdolna – Gordon-Győri János
Morvai Laura2Önkormányzati/állami fenntartásból egyházi kézbe átadott iskolák szervezeti kultúrájának változásaPusztai Gabriella
Sebestyén Krisztina2Az idegen nyelvek tanulását befolyásoló tényezők vizsgálata, különös tekintettel a német nyelvre és a tankönyvekreChrappán Magdolna

a lap tetejére ^Levelező
név absz. cím témavez.
Boruzsné Bűdi Katinka3Huszár Gál énekeiKarasszon Dezső, Rébay Magdolna
Daru Katalin3Tanulócsoportok tudásszerkezetének összehasonlító elemzésePetó Ildikó – Tóth Zoltán
Fintor Gábor János3Az egészséges életmódra nevelés az elektronikus média segítségével/A mindennapos testnevelés összefüggéseinek vizsgálataSzabó József
Sápiné Bényei Rita3Együttműködést fejlesztő pedagógiai módszerek.Revákné Markóczi Ibolya
Tokodi Gábor3A lantjáték metodológiája és szociológiai beágyazottsága a 16-17. századbanKarasszon Dezső
Szabó Diána3A marginális helyzetben lévő társadalmi csoportok társadalomtudományi kérdései, az oktatáspolitika, az esélyegyenlőség, és a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésének kérdéseiPető Ildikó, Fónai Mihály
Szabóné Fodor Adrienne3Gregorián énekek tanításaKarasszon Dezső, Szabó László Tamás
Szűcs Tímea3Alapfokú Művészetoktatási Intézmények (AMI)Karasszon Dezső – Tóth Zoltán
Szabó Anita2Posztmodern kihívások az oktatásbanFenyő Imre
Fekete Adrienn2Angol nyelvtanárok és nyelvtanárjelöltek hozzáállása az interkulturális kommunikatív kompetencia nyelvórán történő fejlesztéséhezCsépes Ildikó
Csorba Gergő2A stílusismeret jelentősége a szakközépiskolai gitároktatásban.Fenyő Imre, Karasszon Dezső
Berei Emese - Beáta2Gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek, fiatalok iskolai és társadalmi beilleszkedési esélyeinek elemzése.Flóra Gábor, Veressné Gönczi Ibolya
Drugas Ioana Florica2Teachers' perception about the ADHD students' inclusion into mainstream schoolHatos, Adrian, Pető Ildikó
Barnucz Nóra2IKT eszközök használata az idegen nyelvoktatásbanBuda András
Óváry Zoltán2Gitároktatás történeti változásaiDuffek Mihály, Rébay Magdolna
Kerekes Sándor2orgona-hangolásokKarasszon Dezső, Kozma Tamás
Kiss Zoltán2Korál-feldolgozásokKarasszon Dezső, Revákné Markóczi Ibolya

a lap tetejére ^Abszolutóriumot szereztek
név absz. cím témavez.
Pataki János2000Civil szervezetek egy hátrányos helyzetű térség szociális ellátórendszerébenFónai Mihály
Szabó Péter Csaba2005Egyetemi oktatók munkaterhelésePusztai Gabriella
Kakuk Lászlóné2005Pedagógusok távoktatással kapcsolatos attitűdjeiBuda András
Nagy Éva2005A magyarországi szlovák kisebbség nemzeti identitása az oktatási intézmények tükrébenFónai Mihály
Kiss Annamária2005Az alapképzésben végzett hallgatók munkaerőpiaci fogadtatásaKozma Tamás
Pázmán Viktória2005A neveléstudományi kutatások nyelvi kódrendszereSzabó László Tamás
Szerepi Anna2005A nonprofit szervezetek szerepe a régió társadalmi-gazdasági átalakulásábanKozma Tamás
Balla Viktória2006Ifjúsági politikai szervezetekHülvely István
Barta Ágnes2006Egyházi szociális intézmények a régióbanGönczi Ibolya
Kóródi Márta2006A munkafelfogás átalakulásának hatása a felsőfokú képzésreSzekeres Melinda - Kozma Tamás
Keller Magdolna2007Tanulmányi célú mobilitás a határon túli magyar hallgatók körébenPusztai Gabriella
Kinyik Margit2007Civil szervezetek az oktatás világábanMurányi István
Juhász Orchidea2007Mentorképzés a felsőoktatásbanFónai Mihály
Molnár Eleonóra2007Egyházi oktatási intézmények KárpátaljánPusztai Gabriella
Orbán Irén2007Nyelvtanítás a felsőoktatásbanBrezsnyánszky László
Szőke Krisztina2007Hátrányos helyzetű tanulók az észak-magyarországi régióbanKiss Gabriella
Csordás Annamária2008Magyarországi kisebbségek oktatási intézményrendszereSzabó László Tamás
Tamusné Molnár Viktória2008A művészeti képzés szerkezetváltásaÉles Csaba
D. Farkas Csilla2009Az egyházi felsőoktatási intézmények bolognai átalakulásaKozma Tamás
Kiss Adél2009A felnőttképzés társadalmi feltételei a Székelyföldön, Hargita megyébenFényes Hajnalka
Tátrai Orsolya2010Az informális tanulás szerepe a hallgatók tanulmányi pályafutásábanJuhász Erika
Ábrahám Katalin2010Munkavállalási és munkakeresési hajlandóság az alacsony foglalkoztatási szegmensekbenCsoba Judit
Bihari Ildikó2010Hátrányos helyzetű fiatalok az oktatásbanCsoba Judit
Bajusz Bernadett2010A debreceni egyetemen folyó pedagógusképzés rendje és változásai 1924-1984 közöttOrosz Gábor
Ponyi László2010A kultúra és a közművelődés szakigazgatásának felépítése a rendszerváltást követőenJuhász Erika
Árokszállási Andrea2010Mentés magas fokon. Mentőtiszt hallgatók érték- és pályaorientációjaMurányi István
Szirmai Annamária Erika2010Az iskolai zaklatás az elektronikus médiábanBuda Mariann
Bordás Andrea2011Pedagógusok iskolán kívül szerveződő szakmai tanuló közösségei egy határ menti régióbanSzabó László Tamás
Ceglédi Tímea2011Tehetséggondozás a felsőoktatásban - különös tekintettel a szakkollégiumokraFényes Hajnalka - Fónai Mihály
Gál Attila2011A PISA kutatások nemzetközi összehasonlításbanKozma Tamás
Kenyeres Attila2011Az ismeretterjesztő televíziós műsorok szerepe a Debreceni Egyetem oktatónak és hallgatóinak iskolán kívüli tanulásábanJuhász Erika
Ádám Erzsébet2012Pedagógusok társadalmi háttere és szerepfelfogása KárpátaljánChrappán Magdolna
Máté Krisztina2012Nonformális tanulási színterek a mátészalkai kistérségbenKozma Tamás - Juhász Erika
Benke Magdolna2012Régió és oktatás kapcsolataKozma Tamás
Belényi Emese Hajnalka2012A hallássérültek oktatási inklúziójának kérdéseiPető Ildikó
Madarász Tibor2012Kollégiumi nevelés átalakuló szerepbenKovácsné Bakosi Éva
Nagy Péter Kristóf2012A számítógép által közvetített közléskapcsolat a felsőoktatásban tanulók körébenBuda András
Nyilas Orsolya Mária2012Iskolai végzettség, tanulási motivációk és képzési programok a roma felnőttek körében az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ képzései alapjánFónai Mihály
Pásztor Rita Gizella2012Kettős kisebbségi létben élő roma fiatalok iskolai pályafutásaCsoba Judit
Oszlánczi Tímea2012A felnőttképzés jogi összefüggései az Észak-Magyarországi régióbanJuhász Erika
Pataki Gyöngyvér2013Csoportkultúrák a Debreceni EgyetemenSzabó Ildikó
Zoller Katalin2013Pedagógusok szakmai fejlődéseBuda Mariann
Birinyi Márk2014A társadalmi elosztáshoz / újraelosztáshoz kapcsolódó szociális munka szakos hallgatói attitűdCsoba Judit
Dusa Ágnes Réka2014Nemzetközi hallgatói mobilitás, külföldi hallgatók a Debreceni EgyetemenSzabó Ildikó - Engler Ágnes
Pálnokné Pozsonyi Márta2014A korai nevelés hatása a sikeres iskolakezdésre és az egész életen át tartó tanulás folyamatáraChrappán Magdolna
Portik Erzsébet - Edit2014Az erdélyi gyermekkép, gyermekszemlélet rekonstruálása a Cimbora című gyermekfolyóiratban a két világháború között (1922-1929)Fenyő Imre
Szőcs Andor2014Tanulás és munka összefüggései, munkaattitűdök a Partiumi térség felsőoktatási intézményeinek hallgatói körébenFényes Hajnalka
Kovács Edina Mária2014A maszkulinitás/femininitás dimenzióinak megjelenése és hatása a közoktatási intézmények működésére és eredményességére.Chrappán Magdolna
Zolnai Erika2014Köztes térben. Professziók az egészségügyi és szociális szféra határánFábián Gergely
Balogh Erzsébet2014Szociális munkás hallgatók a Debreceni Egyetem Egészségügyi KaránFábián Gergely
Kattein - Pornói Rita2014Tehetségmentés a Horthy - korszakbanRébay Magdolna
Kardos Katalin2014Egyetemi hallgatók a roma szakkollégiumokbanPusztai Gabriella
Huszti Anett2014A felsőoktatásba belépő hallgatók természettudományos probléma-megoldási folyamata a befolyásoló tényezők tükrében.Revákné Markóczi Ibolya

a lap tetejére ^Doktorjelöltek
név absz. cím témavez.
Takács TamaraDJA határon túli magyar tannyelvű intézmények hallgatóinak értékrendjeBrezsnyánszky László
Pacsuta IstvánDJHallgatók és értékek az átalakuló felsőoktatásbanMojzesné Székely Katalin - Kozma Tamás
Neszt JuditDJA magyar középfokú elemi iskolai tanítóképzés fejlődése, 1828–1945.Orosz Gábor
Bicsák Zsanett ÁgnesDJJohann Friedrich Herbart pedagógiájának jelentőségeBrezsnyánszky László
Tornyi Zsuzsa ZsófiaDJNői oktatók helyzete a felsőoktatásbanSzekeres Melinda
Homoki AndreaDJA gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekek iskolai integrációjának lehetőségei a Dél-AlföldönVeressné Gönczi Ibolya
Fekete Ilona DóraDJNemzetközi kapcsolatok a felsőoktatásbanFarkas Mária
Erdeiné Nyilas IldikóDJKiss Árpád pedagógiai etikájának hatásaBrezsnyánszky László
Barta SzilviaDJFelsőoktatás mint pedagógiai hatásfolyamat - Partiumi hallgatók az akadémiai szocializáció küszöbénPusztai Gabriella
Tőzsér ZoltánDJFelsőoktatási intézményeknek tanuló részidős hallgatók oktatásszociológiai vizsgálata, különös tekintettel a részvétel motivációira és akadályairaKozma Tamás - Erdei Gábor
Kovács KláraDJA sportolási szokások hatása a hallgatók jóllétére és eredményességére a PartiumbanSzabó Ildikó
Stark Gabriella MáriaDJA pedagógusképzés mint kisebbségi tanulási-tanítási útvonal.Kozma Tamás

a lap tetejére ^Doktori fokozatot szereztek
név fokozatsz. éve címe témavezető
Bacskai Katinka2014Mit ér (el) a tanár, ha közép-európai? Alacsony státusú diákokat tanító eredményes tanárok két közép-európai országbanPusztai Gabriella
Garami Erika2014Kistérségi jellemzők együttes hatása az oktatás eredményességére és a továbbtanulási döntésekreGyörgyi Zoltán
Szolár Éva2014A Bologna-folyamat Magyarországon. Felsőoktatás reformviták (1999-2009)Kozma Tamás
Vargáné Nagy Anikó2013Jausz Béla a pedagógus professzor. Az 1919–1959 közötti szakmai életút elemzéseBrezsnyánszky László
Németh Nóra Veronika2013Pedagógusjelöltek olvasáskultúrája egy határmenti régióbanMojzesné Székely Katalin
Dankó-Herczegh Judit2013Internethasználat és elektronikus kommunikáció a Debreceni Egyetem tanár szakos hallgatói körébenBuda András
Márton Sándor2013Egy tehetséggondozó program hallgatóinak rekrutációja és professzióképe a program első szakaszában Kiss János
Rusinné Fedor Anita2013„Kettős kötődés” – A munkaerő-piaci karriertől a familiarizmusig. A kisgyermekes nők munkavállalási attitűdjei és integrációja.Fónai Mihály
Jankó Krisztina Julianna2012Az iskolakörzetesítés társadalmi hatásaiKozma Tamás, Forray R. Katalin
Jancsák Csaba2012Tanárképzésben részt vevő hallgatók értékítéleteinek szerkezete két regionális egyetem en. A Debreceni és Szegedi Tudományegyetem tanárjelöltjeinek értékstruktúráiKozma Tamás
Szabó János Zoltán2012Kulturális fesztiválok mint a művelődés új formáiSzabó László Tamás
Hausmann Alíz2012Ízlés vagy sodródás? Összefüggések a romániai magyar középiskolások zenei ízlése, zenével kapcsolatos magatartása és értékrendje, kulturális fogyasztása közöttSzabó László Tamás
Molnár Balázs2011Pedagógushallgatók internethasználata és internetalapú tanulási tevékenységei a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési KaránChrappán Magdolna
Hollósi Hajnalka2011A magyar kisebbségi felsőoktatás egy példája. A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Szatmárnémeti Kihelyezett TagozataFényes Hajnalka
Vincze Tamás2011Karrierutak és iskolateremtés a XX. század első felének magyar neveléstudományábanBrezsnyánszky László
Csiha Tünde2011Az önkormányzatok és civil ifjúsági szervezetek együttműködése az önkormányzati feladatellátásbanSzekeres Melinda
Petrás Ede2010Az értekezés címe: Kisvárosi felsőoktatási intézmények lokális hatásrendszere az AlföldönDr. habil Pusztai Gabriella
Rákó Erzsébet2010A gyermekvédelem intézményrendszerének átalakulása, helyzete Hajdú-Bihar megyébenMojzesné Dr. Székely Katalin
Engler Ágnes2010Kisgyermeket nevelő hallgatók felsőfokú tanulmányi beruházásainak és hozamainak nevelésszociológiai vizsgálataDr. Pusztai Gabriella
Takács-Miklósi Márta2010Minőségirányítás és akkreditáció a felnőttképzésben - az észak-alföldi intézmények eseteDr. Juhász Erika
Simándi Szilvia2010Turizmus és tanulás - egy vidéki város középiskolásainak turisztikai magatartásaDr. Juhász Erika
Fináncz Judit2009Tudományos utánpótlásképzés Európában és Magyarországon. A doktori képzésben résztvevők helyzeteProf. Dr. Kozma Tamás
Bocsi Veronika2009Az idő a campusokon. Felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók időszociológiai vizsgálataProf. Dr. Szabó Ildikó
Horkai Anita2008Ifjúsági kultúrák Észak-kelet MagyarországonDr. Fónai Mihály
Nagy Krisztina2008Segítő hivatásokat választó hallgatók pályaorientációja a "Partiumban"Dr. habil Pusztai Gabriella
Virág Irén2008Az arisztokrácia neveltetése Magyarországon (1790-1848)Prof. Dr. Brezsnyánszky László
Szilágyiné dr. Szemkeö Judit2008Életvilágok és a nevelés (kísérlet az intézményes nevelés modellezésére)Prof. Dr. Kozma Tamás
Dr. Sipos László2008Alapítványok az iskolábanProf. Dr. Kozma Tamás
Erdei Gábor2008A vállalatok szerepe a felnőttkori tanulásban az Észak-alföldi RégióbanProf. Dr. Kozma Tamás
Nagy Edit2007Egy segítő foglalkozás képviselőinek pályaképe, a kiégés szempontjábólProf. Dr. Brezsnyánszky László
Drabancz M. Róbert2007Disputák a kulturális igazgatásról. Az 1920-as évek második felének magyarországi sajtónyilvánosságábanProf. Dr. Kozma Tamás
Farkas Éva2007Rendszerváltás a szakképzésben. A szakképzés szerkezeti, tartalmi átalakulása Magyarországon 1989 után, különös tekintettel az iskolarendszerű szakképzés reformjának jellemzőire a képzést végző intézmények aspektusábólDr. Juhász Erika
Péter Lilla2007Reform és visszhangok: A romániai közoktatási reform fogadtatása romániai magyar pedagógusok körébenMojzesné dr. Székely Katalin
Rébay Magdolna Éva2007A leány-középiskolák jogi szabályozása Magyarországon és nemzetközi kitekintésbenDr. Orosz Gábor
Benkő Brigitta2007A szociálpedagógia szakos hallgatók a felsőoktatásban és a munkaerő-piaconProf. Dr. Kozma Tamás
Holik Ildikó Katalin2007A tanárképzés gyakorlati műhelyei: A gyakorlóiskolák tanárképzési szerepének vizsgálataProf. Dr. Bezsnyánszky László
Vidra Anikó2006A bevásárlóközpontok szerepe a budapesti fiatalok szabadidő-felhasználásábanDr. Kiss Gabriella
Pető Ildikó2006Hátrányos helyzetű csoportok a felnőttoktatásban: motivációk, esélyekDr. Fónai Mihály
K. Nagy Emese2006Az esélyegyenlőtlenség iskolai kezelése csoportmunkávalDr. Béres Csaba
Barabási Tünde2006Az elmélet és a gyakorlat integrációja a magyarországi és a romániai magyar tanítóképzési rendszerbenDr. Balogh László
Szabó Irma2006Utópiák és valóság: az elmélet és a gyakorlat ellentmondásai az általános művelődési központok fejlődésébenProf. Dr. Durkó Mátyás
Kleiszt Teréz2006A népművelés és a szociális munka szakmásodása angolszász és magyar metszetekbenDr. Rubovszky Kálmán
Márkus Edina2006Szektorsemlegesség a kultúra területénDr. Sári Mihály
Torkos Katalin2006Két kultúra határán - cigány diplomások életút vizsgálata az ezredfordulón MagyarországonDr. Béres Csaba
Lipcsei Imre2006A Békés vármegyei oktatásügy története a két világháború közötti időszakbanDr. Vaskó László
Koncz Gábor2006A művelődés közgazdasági összefüggéseiDr. Éles Csaba
Ugrai János2005Önállóság és kiszolgáltatottságDr. Síró Béla, Prof. Dr. Barta János
Mandel Kinga2005A román felsőoktatás politika változásaiProf. Dr. Nagy Péter Tibor
Juhász Erika2005Hajdú-Bihar megye felnőttoktatási intézményrendszere az oktatás- és művelődéspolitikai tendenciák tükrébenDr. Sári Miháy
Kézi Erzsébet2003Pedagógiai modernizációs kísérlet a két világháború között (A sárospataki angol nyelvoktatás)Dr. Brezsnyászky László
Kocsis Mihály2003A tanárképzés megítélése hallgatók és végzettek körébenDr. Balogh László
Bodnárné Kiss Katalin2002Serdülő korú cigány tanulók énképe és modellkövetési sajátosságaiProf. Dr. Forray R. Katalin
Deme Tamás2002Karácsony Sándor pedagógiájának aktualitásaDr. Komlósi Sándor
Pusztai Gabriella2002Felekezeti középiskolák az ezredforduló MagyarországonDr. Tomka Miklós
Sallai Éva2002A szakmai személyiség szerepe a pedagógus mesterségben, és a pedagógusképzés lehetőségei kialakulásának segítségébenDr. Papp János
T. Szabó Júlia2002A gyermekjáték szerepéről alkotott elképzelések és a valóság a 19-20. század fordulóján MagyarországonDr. Rubovszky Kálmán
Antalóczy Tímea2001Sorozatok - Szappanoperák - ÉrtékekDr. Szekeres Melinda
Bényei Judit2001Az Alkonyzónától A Simpson családig televíziós befogadás-vizsgálat a médiaoktatás nézőpontjábólDr. Rubovszky Kálmán
Buda András2001Mérnöktanárok (pályaválasztás, pályakezdés)Dr. Varga Lajos
Fülöp Ilona2001Kultúra és turizmus a változó világbanDr. Bujdosó Dezső
Györgyi Zoltán2001A középfokú szakképzés megújulásának regionális súlypontjaiProf. Dr. Polónyi István
Orosz Ildikó2001A magyarnyelvű oktatás helyzete Kárpátalján az ukrán államiság kialakulásának első évtizedében (1989-1999)Prof. Dr. Szabó László Tamás
Chrappán Magdolna2000A tantárgyi integráció alapkérdéseiDr. Vaskó László
T. Kiss Tamás2000A kulturális intézmények állami rendszere Magyarországon az 1920-as években (Gróf Klebelsberg Kunó kultúrát szervező tevékenysége)Dr. Vitányi Iván
Veressné Gönczi Ibolya2000Tendenciák a hazai gyermekvédelembenDr. B. Aczél Anna
Goda Éva2000Társasági élet és művelődésDr. Éles Csaba
Dr. Timárné Dr. Szabó Júlia2000A gyermekjátékok szerepéről alkotott elképzelések és a valóság a 19-20. század fordulóján, MagyarországonProf. Dr. Szabó László Tamás
Duló Károly2000Közelítő távolításDr. Rubovszky Kálmán
Szíjártó Imre2000A filmvetítéstől a média ismeretig, A Mozgóképoktatás Magyarországon 1960-2000Prof. Dr. Szabó László Tamás
Dráviczki Sándor1999Tanítóképzés Északkelet- Magyarországon 1914-1959 közöttDr. Vaskó László
Horváth Zsuzsanna1999Az anyanyelvi tudás érvényességének összehasonlító vizsgálataDr. Csapó Beno
Kálmán Anikó1999Köztisztviselőképzés PHARE támogatássalProf. Dr. Kozma Tamás
Buda Mariann1998Az iskola szellemisége és a társadalmi gyakorlatProf. Dr. Zrinszky László
Bolvári-Takács Gábor1998Filmművészet és kultúrpolitika a művészeti díjak tükrébenDr. Éles Csaba
Sári Mihály1997Város és művelődése (A lokális művelődéspolitikai döntések művelődéstörténeti és művelődésszociológiai háttere egy alföldi középvárosban és a helyi cselekvés...)Prof. Dr. Kozma Tamás
Martinkó József1996Katonai középiskolák az ezeréves magyar iskola történetébenDr. Kelemen Elemér

a lap tetejére ^Átminősítettek
név dátum cím
Dr. Brezsnyánszky László1994Neveléstudomány / Hagyományok és távlatok az állampolgári nevelésben
Dr. Papp János1995Neveléstudomány / Vizsgálatok a tanári pályaalkalmasság előrejelzésére
Dr. Kovácsné dr. Bakosi Éva1995Neveléstudomány /
Dr. Kiss Kálmán Ervin1996Neveléstudomány / A magyarországi orosznyelv oktatás történetének 100 esztendeje (1849-1949)
 
© 2009- http://humandi.unideb.hu - HTDI |
Technikai háttér és arculat JurisWeb